×

Chata Baba Yaga Ždiar

 • Please select a date to see the proper prices!
 • With breakfast
Please indicate your chosen period to be able to see the exact prices and available room types!
The price has been calculated by the best price of the next 90 days.
 • Náučný chodník Monkova Dolina 600 m
 • Webkamera Ždiar - Belianske Tatry 1.3 km
 • Instant confirmation
 • Free WiFi
 • Own restaurant
 • Spoken languages: Slovak

Description of the accommodation:

Rooms, services Comfortably furnished rooms are offered by Chata Baba Yaga Ždiar to guests looking for accommodation in Ždiar. The guesthouse is offering you freshly prepared fine local meals in its restaurant every day. The exact scope of services offered by Chata Baba Yaga Ždiar (including those for an extra fee) and the exact equipment of a room are available on the information sheet below and on the information sheet of the given rooms.

Location Lomnicke sedlo is 20.2 km, Skicentrum Strednica Ždiar 4.1 km, SKI Monkova dolina 2.6 km, Náučný chodník Monkova Dolina 600 meters, Lomnicky peak 20.2 km, Belianská Dripstone Caves 6.2 km, Lyžiarske stredisko Bachledova dolina 2.6 km, Lyžiarske stredisko Strednica Ždiar 3.5 km, Webkamera Ždiar - Belianske Tatry 1.3 km, Lombkorona Nature Trail 4.1 km, Ski Centrum Strachan Ždiar 3.6 km, Bachledka SKI&SUN 3.1 km away from the guesthouse.

Catering The guesthouse is greeting you with rich and tasty breakfast every morning, which is included in the price of the reservation.

Payment You may pay your reservation by the following payment methods: cash, bank transfer. For the reservation to be complete Chata Baba Yaga Ždiar is asking for 50% to be paid in advance.

Arrival, opening hours The earliest time to check in to your room is 14:00, the latest time to check out of your room is 10:00. The personnel of the hotel can speak in Slovak language with you.

Polko 11117, Ždiar, 05955 (Slovakia)

I am Mariann, thank you for choosing RevNGo.com! Select date of your stay, then click on the "Reserve" button, it only takes 2 minutes.

If you need some assistance, feel free to contact me: info@revngo.com

Rooms

 • With breakfast
Please indicate your chosen period to be able to see the exact prices and available room types!
Family Apartment for 2 Persons with Shower (extra beds available) Family Apartment for 2 Persons with Shower (extra beds available)
for maximum 5 people person(s)
 • WiFi
 • Fridge
details
Apartment for 2 Persons (extra beds available) Apartment for 2 Persons (extra beds available)
for maximum 4 people person(s)
Apartment for 2 Persons (extra beds available) Apartment for 2 Persons (extra beds available)
for maximum 4 people person(s)
Grand Apartment for 2 Persons (extra beds available) Grand Apartment for 2 Persons (extra beds available)
for maximum 6 people person(s)
Apartment for 2 Persons (extra beds available) Apartment for 2 Persons (extra beds available)
for maximum 4 people person(s)
Parking, travelling
 • Free parking nearby

Leisure, recreation
 • City sightseeing flight, Bicycle path nearby, Ball games, Mountain climbing nearby , Ski rental nearby , Aquapark nearby

  Relaxation: Hiking opportunities (nearby), Bike rental near the accommodation (3000 m away), Minigolf (3000 m away), Golf course (23000 m away)

Wellness section, relaxation
 • Wellness/spa nearby
General services
 • Mushroom picking , Multilingual staff , Terrace, Information services , Health center nearby , Ski lift nearby , Bus stop nearby, Airport nearby , Tram stop nearby , Train station nearby

  Garden

Catering
 • Dining options: Own restaurant

  Outdoor cooking options: Barbecue

Wellness types
 • Sauna nearby

Check-in
from 14:00 o'clock
Check out
until 10:00
Spoken languages
Slovak
Accepted currency
EUR (€)
Local tax
The price does not include
Property fee
The price doesn't include: 1.5 € / person / night
Accommodation - reservation conditions
OBCHODNÉ PODMIENKY   1 - Úvodné ustanovenia 1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na online rezervácie ubytovacích služieb poskytovaných prevádzkovateľom privátu, využívanie online rezervačného systému prevádzkovateľa hotela, platobné a storno podmienky online rezervácií uskutočnených klientom/klientmi prostredníctvom tejto internetovej stránky, ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri online rezervácii.1.2 Klient je oprávnený využívať online rezervácie len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní online rezervácie je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ privátu si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa privátu. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ privátu ho žiada, aby uvedený online rezervačný systém nevyužíval. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP. 1.3 Každý klient berie na vedomie, že všetky ceny a podmienky rezervácie a poskytovania služieb platia výlučne pre online rezervácie uskutočnené prostredníctvom tejto internetovej stránky. 1.4 Používaním online rezervačného systému klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.   2 - Rezervácia 2.1 Pri online rezervácií má klient možnosť vyhľadať si aktuálne voľné ubytovacie kapacity v priváte podľa zadaných požiadaviek v rezervačnom formulári (dátum príchodu, dátum odchodu, typ izby a pod. 2.2 Pri online rezervácii po výbere všetkých údajov pre začiatok a koniec pobytu, typu izby, doplnkových služieb a podobne klient vyplní všetky požadované údaje. 2.3 Po vyplnení všetkých požadovaných údajov, po realizácii úhrady zálohovej platby v zmysle týchto VOP a po preverení údajov bude klientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenie rezervácie s uvedením rezervačného čísla. Pridelené rezervačné číslo slúži na potvrdenie rezervácie, ako kontaktný údaj pre realizáciu akýchkoľvek zmien alebo stornovania rezervácie a potvrdenie pri nástupe na pobyt. Z uvedeného dôvodu je klient povinný rezervačné číslo bezpečne uschovať.   3 - Platobné podmienky 3.1 Prevádzkovateľ privátu má právo na prijatie platby za objednané služby pred ich poskytnutím a  objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím. Prevádzkovateľ privátu je oprávnený požadovať úhradu zálohovej platby pri online rezervácii vo výške minimálne 50% z ceny ubytovania za pobyt a v deň nástupu na pobyt je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny pobytu.   3.2 Úhradu zálohy za pobyt rezervovaný klientom pri online rezervácií je klient povinný uhradiť v plnej výške prostredníctvom služby platby kreditnou kartou (CardPay), alebo bankovým prevodom. Z uvedeného dôvodu je pri online rezervácií pri platbe kartou CardPay od klienta požadované číslo kreditnej/debetnej karty. Potvrdením rezervácie dáva klient súhlas na realizáciu úhrady zálohy za rezervovaný pobyt v plnej výške v prospech prevádzkovateľa privátu (stiahnutím zálohy za pobyt) a oprávňuje prevádzkovateľa privátu na realizáciu tejto úhrady. Úhrada zálohy za pobyt je ihneď zúčtovaná v prospech bankového účtu prevádzkovateľa privátu. 3.3 Postup a činnosť prevádzkovateľa privátu vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie klienta. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát a údajov, ktoré garantuje plnú bezpečnosť údajov poskytnutých pri realizácii úhrady klientom. 3.4 Klient splnomocňuje prevádzkovateľa privátu na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte/debetnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu/debetnú kartu vydala. 4 - Zmeny v rezervácii a storno podmienky 4.1 Akékoľvek zmeny uskutočnenej online rezervácie zo strany klienta je možné uskutočniť elektronicky po zadaní e-mailovej adresy klienta zadanej pri online rezervácii a čísla rezervácie pridelenom a klientovi zaslanom pri realizácii online rezervácie alebo písomne, telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom rezervačného oddelenia prevádzkovateľa privátu na telefónnom čísle: +421 915 951 786 e-mailová adresa: info@babayaga.sk, poštová adresa: Baba Yaga, 059 55 Ždiar. Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej online rezervácie je klient povinný vždy uvádzať rezervačné číslo pridelené pri uskutočnení online rezervácie a zaslané klientovi na e-mail ním zadaný pri uskutočňovaní online rezervácie. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej online rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, prevádzkovateľ privátu uskutoční všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ privátu  nie je povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej online rezervácie vyhovieť, a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa privátu z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej online rezervácie. 4.2 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie vzniká prevádzkovateľovi privátu nárok na storno poplatok nasledovne: 50 % z ceny ubytovania 30 dní pred dňom nástupu na pobyt 4.3 V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt vzniká prevádzkovateľovi privátu nárok na storno poplatok vo výške zálohovej platby. 4.4 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt v mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) je prevádzkovateľ privátu oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenie rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie, alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt klientom.4.5 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt zašle prevádzkovateľ privátu klientovi písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo odo dňa začiatku pobytu v prípade nenastúpenia klienta na pobyt. Klient potvrdením objednávky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľ privátu je oprávnený v prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt jednostranne započítať pohľadávku klienta na vrátenie klientom uhradenej ceny pobytu pri uskutočnení online rezervácie pobytu voči pohľadávke prevádzkovateľa privátu na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky klienta a prevádzkovateľa privátu v prospech klienta uhradí prevádzkovateľ privátu klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada ceny pobytu pri online rezervácii pobytu, a to do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt. Bankové poplatky spojené s vrátením ceny pobytu klientov znáša klient.   5 - Osobitné ustanovenia 5.1 V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri online rezervácií, je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa privátu telefonicky na telefónnom čísle: +421 915 951 786 alebo e-mailom: info@babayaga.sk. 5.2 Check-in je možný v deň začiatku pobytu v zmysle rezervácie od 14.00 hod.. Check-out je v posledný deň pobytu v zmysle rezervácie do 10.00 hod. 5.3 V prípade osobitných požiadaviek (neskorý nástup alebo odchod z pobytu (late check-in alebo late check-out) alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa privátu telefonicky na telefónnom čísle: +421 915 951 786, alebo e-mailom: info@babayaga.sk. 5.4 Prevádzkovateľ privátu je oprávnený poskytnúť zľavu na pobyt pre deti mladšie ako 12 rokov, a to nasledovne: 5.4.1 pre deti mladšie ako 3 rokov (od 0 do 2 rokov vrátane) 100% zľava bez nároku na lôžko alebo prístelku 5.4.2 pre deti mladšie ako 12 rokov (od 3 do 11 rokov vrátane) 40% zľava Prevádzkovateľ privátu  si vyhradzuje právo zmeny vekovej kategórie ako aj výšky ním poskytovanej zľavy. 6 - Akciové pobyty 6.1 Prevádzkovateľ privátu je oprávnený ponúkať akciové pobyty (last minute, first minute a pod.). Počet izieb vyhradených pre akciové pobyty je obmedzený. 6.2 Pre rezerváciu a realizáciu akciových pobytov sú platné osobitné obchodné podmienky platné výlučne pre akciové pobyty, ktoré majú prednosť pred týmito VOP. Tieto VOP sa použijú pri akciových pobytoch len v tých častiach, ktoré nie sú v osobitných obchodných podmienkach upravené odchylne alebo osobitne.   7 - Záverečné ustanovenia 7.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 7.2 Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť nedotýka platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP. 7.3 Klient pri potvrdení online rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ privátu si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránky prevádzkovateľa privátu www.babayaga.sk 7.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.08. 2018.     Iveta Králiková č.160 059 55 Ždiar IČO: 43 439 357 zapísaná v Živnostenskom  registri Okresného úradu Poprad č.540-12896